Kondenzační kotel je plynový kotel, který pomocí tzv. kondenzačního výměníku využívá laicky řečeno odpadní teplo ze spalin. Ve spalinách vznikají hořením plynu vodní páry, které z kotle bez tohoto výměníku odejdou komínem. V kondenzačním kotli se spaliny v kondenzačním výměníku ochlazují pomocí ochlazené vratné vody z topení, zkondenzují a předají část tepelné energie topné vodě. Můžeme říct, že se tato vratná voda v kondenzačním výměníku vlastně předehřívá.  

Tyto kotle mají tím pádem větší účinnost než kotle bez kondenzace. Podmínkou je však aby byl vhodně navržen topný systém, protože největší účinnost mají tyto kotle při teplotách topné vody na výstupu z kotle do 50 st. Celsia. Velmi vhodný je tento typ kotlů při použití s podlahovým topením, kde se na ohřev topného systému používá topná voda právě v těchto, pro kondenzační kotel, vhodných teplotách.

 

V rámci blízké spolupráce s firmou VIADRUS, nabízíme kondenzační kotel už od 27 000,-