Servis kotlů

Pod pojmem servis kotlů rozumíme opravy kotle plynového, elektrického nebo kotle na pelety či pevná paliva včetně seřízení a odzkoušení funkčnosti. V případě vadných dílů se oprava řeší výměnou za díl nový.


U kotlů, které jsou v provozu více než 10 let, se obvykle seznam náhradních dílů minimalizuje, některé se již nedodávají a nelze je tedy sehnat ani u výrobce.

Jak často dělat pravidelný servis?
Jedenkrát ročně. 

Každý výrobce vyžaduje nutnost pravidelného ročního servisu viz.návod k obsluze, dále je to dáno též vyhláškou ČÚBP 85/78 Sb.

Pokud v záruční době kotle nemáte proveden pravidelný roční servis, ztrácíte tím automaticky nárok na záruku viz. návod.

Roční kontrola plynového kotle ve většině případů obnáší:

  • vyčištění zapalovacího hořáčku
  • vyčištění hlavního hořáku
  • kontrolu výměníku
  • kontrolu zapalovacího zařízení
  • kontrolu čidel plamene
  • seřízení kotle a kontrolu nastavených hodnot výkonu dle tabulek výrobce
  • kontrolu těsnosti rozvodu plynu kotle k plynovému uzávěru za kotlem
  • u závěsných kotlů kontrola tlaku v expanzní nádobě

U kotlů různých konstrukcí se může servis s menšími obměnami lišit.
Opravy a servis kotlů dané značky může provádět pouze servisní technik či organizace, která má oprávnění od výrobce.

Každý rok výrobce pořádá speciální školení pro techniky a servisní firmy, jehož účelem je seznámení se s obsluhou, montáží a novinkami v sortimentu výrobce.

 

Nabízíme roční kontroly závesných, stacionárních plynových a elektrický kotlů, pro objednání volejte technika v sekci Kontakt

Nabízíme primárně opravy a roční servis kotlů Buderus, Junkers, Dakon

Nabízíme také opravy a roční servis kotlů Protherm, Immergas, Thermona, viz seznam o nás

V Ústí nad Labem, Teplice, Děčín a okolí

ceny prohlídek od 800-1200kč.